Brand Controll Rooms

24/7 ergonomische werkplek

In meld- en controlekamers worden bedrijfsspecifieke processen aangestuurd en kritieke situaties gemanaged. Dat vergt veel van de dienstdoende operators. Een optimaal ingerichte werkplek helpt daarbij. De inrichting, de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd, de kijkafstanden tot die informatie, de reikafstanden tot de benodigde apparatuur: alles moet ertoe bijdragen dat de werkzaamheden met optimale focus kunnen worden uitgevoerd. Ofwel: een meld- of controlekamer moet ergonomisch en functioneel worden ingericht, met meubilair dat de gebruiker volledig centraal stelt. Hiervan hebben wij onze specialiteit gemaakt.


24-uurs meubilair, representatief, veilig en werkzaam.

Voor 24/7 werkplekken volstaat alleen de hoogste kwaliteitsstandaard. Niet alleen moet het meubilair ergonomisch zijn, het moet ook bestand zijn tegen een zeer hoge fysieke belasting. Op een werkplek met 24-uurs bezetting, waar zeven dagen in de week gewerkt wordt, is de belasting van het meubilair ruim zes keer keer groter dan die van het meubilair in een standaard kantoorruimte. Deze belasting stelt hoge eisen aan het materiaal, het ontwerp en de productie. Bij Brand Control Rooms produceren we custom made ergonomische, onderhoudsvrije meubels voor 24-uurs gebruik. Meubels die zeker vijftien jaar representatief, veilig en werkzaam blijven. Met het hoogste gebruiksgemak en volgens de laatste ARBO- en NEN-normeringen.

Vanzelfsprekend zijn onze desks veilig elektrisch in hoogte verstelbaar van zit naar stahoogte voor een ergonomische werkhoogte. Ook bieden ze voldoende beenruimte, is de afstand tot de monitoren de juiste en zorgt het design van het werkblad ervoor dat alle apparatuur goed bereikbaar is. Kortgezegd: ze voldoen aan alle NEN en ARBO-eisen die gelden in meld- en controlekamers. Echter, wij zijn vooral geïnteresseerd in het welzijn van de gebruiker en in wat de specifieke werksituatie nodig heeft. Dat vraagt om maatwerkadvisering, die bij ons is gebaseerd op intensieve betrokkenheid. Met een team van eigen ergonomen vertalen wij de behoeftes van uw operators naar passende en getoetste maatwerkoplossingen. Op basis van onze kennis en ervaring, gecombineerd met onze unieke tools, bepalen we in gezamenlijkheid met u hoeveel (rijen) monitoren gewenst zijn, welke maat en vorm de desk moet hebben, of een centrale videowall noodzakelijk is, welke communicatiemiddelen er in het werkblad geïntegreerd moeten worden, et cetera.

Controlekamer inrichten? Wij ontzorgen u 

Met goed meubilair bent u er nog niet. De features en voordelen van alle verschillende meubels moeten samen komen en met elkaar de ideale werkruimte creëren. Is oogcontact tussen de operators gewenst of juist niet? Moeten zij op elkaars monitoren kunnen kijken? Vindt er veel of weinig overleg tussen hen plaats? Is er een centrale videowall in de ruimte nodig, of juist een aan de desk gekoppeld videoscherm? Dit alles is van invloed op de positie die de desks en andere meubels moeten innemen ten opzichte van elkaar. Hier komt onze turnkey-aanpak van pas. Door de inrichting van de gehele controlekamer aan ons over te laten, bespaart u niet alleen kosten en tijd, maar bent u er ook zeker van dat alles optimaal op elkaar is afgestemd. 

Onze pragmatische consultancy aanpak 

Het inrichten van meldkamers of controleruimtes is een specialisme op zich. Vaak loopt u tegen specifieke uitdagingen aan waarmee u nog nooit te maken heeft gehad of waarvoor de kennis ontbreekt. Dit kan zijn om een juiste keuze te maken voor een 24/7 werkplek of het zoeken naar een gedegen aanpak om een complete meldkamer of controleruimte te renoveren en in te richten. 

Om tot een effectief ontwerp te komen bieden wij de mogelijkheid om met hulp van onze consultants tot een passen concept te komen. Hiervoor zijn door ons gepatenteerde design tools ontwikkeld die op een snelle en gestructureerde manier de operationele workflow en taken vertalen naar een functioneel ontwerp. Met deze aanpak komen we gezamenlijk met de stakeholders tot het ontwerp van het daadwerkelijk benodigde meubilair een de nieuwe indeling van ruimte(s) waar effectief, veilig en gezond gewerkt kan worden. Hierbij kijken wij naast de ruimtelijke indeling ook naar loop- en vluchtroutes, kijk- en communicatielijnen, werkprocessen, (biodynamische) verlichting, klimaatbeheersing en akoestiek. Bij zo’n 85% van de geleverde projecten hebben opdrachtgevers gekozen voor ons consultancy traject.    

Het meubilair voldoet aan de Arbo, NEN. EN en ISO normen:

 •  Wet op arbeidsomstandigheden, Arbobesluit, Arbo- regelingen en Arbo- beleidsregels
 • NEN-EN 527 1 en 2 - Kantoormeubelen - werktafels - bureaus
 • NEN-EN 1335 - Kantoormeubelen - kantoorstoelen - deel 1 afmetingen: bepaling van de afmetingen
 • NPR-1813 - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren - Toelichting bij de NEN-EN 1335-reeks, de NEN-EN 527-reeks en NEN-EN 13761 
 • NEN-1824 - Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve ruimtes en kantoren
 • NEN 3087 - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen
 • NEN-EN-ISO 9241-deel 1-17 - Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Handboek Ergonomie / Human Factors 2013, Kluwer
 • DINED 2004 Dutch adults
 • NEN-EN-ISO 11064 - Ergonomisch ontwerp van controle centra
 • EMAS 2, ILO (MVO)
 • NEN-EN 1005-4:2005+A1:2008 reikafstanden
 • ISO 21016:2007 en NEN-EN 527-2:2016 (stabiliteit, sterkte en duurzaamheid)  


Ervaar ons high-tech Experience Center

Maak kennis met onze unieke, ergonomisch ingerichte 24/7 oplossingen voor werken met optimale focus.
Maak een afspraak
Ervaar ons high-tech Experience Center