Brand Controll Rooms

Turnkey-service voor volledige ontzorging

Meld- en controlekamers zijn complexe ruimten, waaraan hoge operationele eisen worden gesteld. Zowel op technisch als ergonomisch gebied dienen ze volledig te worden afgestemd op de operators, die er gebruik van maken; zij moeten optimaal ondersteund worden in hun vaak zware 24/7 shifts, op een manier waarbij communicatie en concentratie niet in conflict zijn. Dat maakt de inrichting van dergelijke werkplekken minstens zo complex. Techniek, apparatuur, looproutes, meubels, kleurkeuzes, verlichting en zichtlijnen hangen met elkaar samen en zijn van invloed op de kwaliteit van het operationele proces. Dat vraagt om een specialist die het grote geheel ziet, ervoor zorgt dat alles samenkomt en elkaar versterkt. Deze synergie wordt geleverd met onze turnkey-aanpak. Een aanpak waarbij u volledig wordt ontzorgd in de realisatie van een compleet op maat ingerichte controlekamer. 

Uw specialist in het inrichten van controlekamers

Onze turnkey-aanpak bespaart u veel tijd, omdat wij de volledige regie op ons nemen als het gaat om het transformeren van lege casco’s of het moderniseren van bestaande ruimtes tot compleet ingerichte 24/7 ruimtes. Wij zorgen ervoor dat ze beantwoorden aan alle operationele eisen van onze opdrachtgevers en bovendien een veilige en gezonde werksituatie borgen. 

Onze effectieve aanpak is erop gericht u van offerte tot oplevering te ontzorgen; wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de planning, uitvoering en realisatie van het project. Daarvoor maken we gebruik van innovatieve tools, zoals de desk- en TUNASS®-analyse. Hiermee worden alle operationele eisen geïnventariseerd en direct vertaald naar de meest optimale ontwerpkeuzes.


Onze consultants helpen u met het maken van de ideale ontwerpkeuzes

Wat is de meest ideale ruimtelijke indeling (denk aan een arbotechnisch verantwoorde positionering van het meubilair, de geschiktheid voor mindervaliden alsook de aanwezigheid van goede loop- en vluchtroutes)? Hoe is het gesteld met de akoestiek, de licht- en klimaatbeheersing? Hoeveel led-monitors heeft iedere operator minimaal nodig? Wat is de optimale kijkafstand tot een videowall? Welke audiovisuele middelen moeten er op de desks aanwezig zijn? Welke invloed heeft de relatie tussen de werkplekken op het design van de werktafel? De antwoorden hierop zijn per werksituatie verschillend. Met behulp van onze consultants kunnen ze in een vroeg stadium worden beantwoord, zodat er snel en gestructureerd toegewerkt kan worden naar een definitief ontwerp, waarin aan alles is gedacht. Een ontwerp dat bovendien volledig voldoet aan de NEN-normeringen en Arbo voorwaarden.

Feasibility analyse voor inzicht in haalbaarheid

Om onvoorziene obstakels te voorkomen, is het raadzaam uw investering op voorhand door ons te laten toetsen op haalbaarheid, zowel in functionele als in financiële zin. Al in deze feasibility fase zijn we u van dienst, door uw operationele ambities te vertalen naar een functioneel programma van eisen, met behulp van onze feasibility analyse. Naast het benodigde meubilair worden hierin ook alle andere relevante zaken meegenomen, zoals bijvoorbeeld plafonds, verlichting, loketten en systeemwanden en -vloeren. Deze analyse helpt u bij het bepalen van de uiteindelijke scope en biedt een objectieve onderbouwing voor onder andere een investeringsvoorstel. 

Projectmanagement, open en transparant

Onze lange, internationale ervaring stelt ons in staat om onze turnkey-projecten zeer strak te organiseren, op basis van transparant projectmanagement. Met een vooraf opgesteld plan van aanpak scheppen we duidelijkheid naar alle betrokken partijen over planning, verantwoordelijkheden en communicatie. Elk project wordt gedragen door een vakkundige projectgroep en aangestuurd door een vaste projectleider, die gedurende het hele proces een adviserende en coördinerende rol heeft. Met één aanspreekpunt garanderen we korte lijnen en een open, transparante afstemming met onze opdrachtgevers en betrokken derde partijen. Kritische succesfactoren worden tijdig besproken en daar waar nodig bijgestuurd of opgelost, uiteraard binnen de kaders van het overeengekomen budget en tijdspad. 

Ervaar ons high-techExperience Center

Maak kennis met onze unieke, ergonomisch ingerichte 24/7 oplossingen voor werken met optimale focus.
Maak een afspraak
Ervaar ons high-techExperience Center