Projectmanagement

Op basis van onze jarenlange en internationale ervaring weten wij bij Brand Control Rooms onze turnkey projecten zeer strak te regisseren. Op een vooraf opgesteld plan van aanpak scheppen we duidelijkheid naar alle betrokken partijen over planning, verantwoordelijkheden en communicatie. Elk project wordt door een vakkundig team (projectgroep) gedragen, waarbij de vaste projectleider gedurende het hele proces de adviserende en coördinerende functie op zich neemt. Eén aanspreekpunt garandeert korte lijnen en een open en transparante afstemming. Kritische succesfactoren worden tijdig besproken en daar waar nodig bijgestuurd of opgelost, uiteraard zonder overschrijding van het overeengekomen budget en tijdspad.