TUNASS®

TUNASS® staat voor Technology User Needs Assessment. De TUNASS® analyse biedt projectteams snel en gestructureerd een heldere inzage welke operationele eisen van belang zijn in het ontwerp van zowel de desk als de lay-out van de ruimte.

Het is een krachtig instrument om te komen tot een inrichting die alle operators optimaal ondersteunt in hun werk, waarbij communicatie en concentratie niet conflicteren. Dit wordt gerealiseerd door rekening te houden met onder andere onderlinge relaties, concentratie, communicatie, looproutes en zichtlijnen.

U krijgt antwoord op dilemma’s zoals het aantal vereiste schermen en/of camerabeelden per operator, de mogelijkheden (en beperkingen) om informatie te delen op een centraal scherm, de benodigde apparatuur op de desks en de beste positionering van desks in de ruimte. Zodanig dat de inrichting en de desks maximaal ondersteunend zijn aan het operationele proces.

Bij al onze turnkey projecten integreren we TUNASS®. Zo komen we sneller tot een definitief ontwerp en is het eindresultaat een gedetailleerd ontwerp inclusief materiaal- en kleurkeuzes, gepresenteerd in 3D.

De TUNASS® kan ook als een op zichzelf staand project uitgevoerd worden in de voorbereidingen voor een aanbesteding. In dat geval is het eindresultaat een functioneel ontwerp en een functioneel programma van eisen geschreven voor het bestek.

In beide gevallen maakt de TUNASS® het mogelijk om de doorlooptijd van een project te verkorten en in één keer een goed en gedragen ontwerp te realiseren.