Pre-design management game

managementtool the co-creatorWij geloven in strategische partnerships om hoogwaardige en doordachte producten te ontwikkelen. Het verbinden van specialisten is onze succesfactor voor uw organisatie.

Het verbinden van partijen is ook van belang in de beginfase van een project. Het is cruciaal dat operationeel- en projectmanagement elkaar goed verstaan om een juiste vertaling te realiseren van operationeel- naar ontwerpspecificaties. Een belangrijke reden waarom milestones niet gehaald worden is operationele besluiteloosheid of slechte afstemming tussen de projectorganisatie en operatie. De consultants van Brand Control Rooms hebben hiervoor een praktische en laagdrempelige tool ontwikkeld.

Door het spelen van The Co-Creator is het projectteam instaat de operationele visie beter begrijpen. Alle betrokkenen zijn zich meer bewust van de impact van bepaalde designkeuzes op het operationele proces. En het operationele team wordt geholpen bij het formuleren van heldere uitgangspunten. De game is locatie en tijdsonafhankelijk en geeft eveneens inzicht in de mate van consensus. Het helpt het projectteam maximaal aan te sluiten op de operationele eindklant zonder eindeloze overlegsessies en conceptrondes.