Werkplekken ergonomische inrichten

Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak. Door vanaf het begin te werken in een team met meerdere experts sluiten we maximaal aan op de wensen van de klant en het projectteam. De gewenste kwaliteit binnen de vastgestelde termijn en passend binnen het budget.

Onze ergonomen brengen vanaf de start van het project hun expertise in. Dit kan in een specifieke rol aan het begin van een project zoals bij het inzetten van de The Co- Creator® en de TUNASS®. Ook vanuit een meer toetsende rol om bijvoorbeeld aan te kunnen tonen dat de tafels voldoen aan geldende wetgeving (ARBO-, NEN-EN en ISO-normering).

In het geval van een toetsende rol voldoen onze eerste werktekeningen reeds aan alle kritische ergonomie-eisen door de betrokkenheid van onze ergonoom in de eerste designfase. Ten behoeve van het design en de ergonomietoetsing stelt onze ergonoom een lijst van ergonomiespecificaties op. Deze specificaties worden gebruikt voor het ontwerp maar dienen ook als beoordelingscriteria voor de toetsing van de verschillende werktekeningen, eventuele mockups en eindoplevering. Door de ergonomie-eisen vroegtijdig mee te nemen in het design is onze ervaring dat er slechts een beperkt aantal conceptrondes nodig zijn. Indien gewenst leveren wij een toetsingsrapport mee met het maatwerk meubilair.