Duurzaamheid

Brand Control Rooms heeft een duurzame visie op de toekomst. Het creëren van waarde op sociaal, economisch en ecologisch gebied dient in onderlinge samenhang plaats te vinden. Wij geven hieraan vorm door middel van Maatschappelijk Bewust Ondernemen (MBO). Wij stellen ons ten doel om alle relevante milieu, sociale en economische aspecten van het bedrijf vast te leggen en via de diverse communicatiekanalen voor een ieder toegankelijk en controleerbaar te maken.

Milieuzorg is een integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid van onze organisatie. Dat betekent dat het milieu een belangrijke rol speelt in alle fasen van ons productieproces. Te beginnen bij ontwerp en materiaalkeuze, via energie- en waterverbruik, verpakkingen tot logistiek en recycling. In alle stadia kijken wij zeer kritisch naar de mogelijke gevolgen voor het milieu en passen onze processen en producten daarop aan.

Onze productieafdeling werkt voortdurend aan de verbetering van haar milieuprestaties. Wij zoeken continu naar herbruikbare en/of afbreekbare grondstoffen en materialen, en streven daarbij naar optimalisatie van onze productieprocessen.